2010/04/02El Esperanto en Cuba.Las primeras manifestaciones del esperanto en Cuba datan de principios del siglo XX. Entre los difusores más importantes del período inicial se encuentra Fernando Ortíz. Durante la pseudorrepública, se fundaron algunas asociaciones y se publicaron revistas, la mayor parte de corta vida; la actividad principal era realizada de forma aislada por promotores en diversas partes del país.
El 16 de junio de 1979 se funda oficialmente la Asociación Cubana de Esperanto (Kuba Esperanto-Asocio, KEA), afiliada a la Asociación Universal de Esperanto (UEA) desde 1983.
El trabajo coordinado de KEA e instancias estatales ha permitido importantes logros, como la publicación de algunos títulos por parte de la Editorial José Martí de Publicaciones en Lenguas Extranjeras, entre los que se encuentran (ya agotados) La historio absolvos min (La historia me absolverá), de Fidel Castro; Kuba Ŝtata Organizo (La organización estatal en Cuba), de Domingo García Cárdenas, y varios de los cuentos de La Edad de Oro, de José Martí.
Otros aspectos logrados son las transmisiones semanales de Radio Habana Cuba desde el 11 de septiembre de 1988; la celebración de la Conferencia Iberoamericana Esperanto'88, que sesionó en el Palacio de Convenciones; el 75o Congreso Mundial de Esperanto (Ciudad de La Habana, 1990), que contó con la

presencia del Presidente Fidel Castro y el patronato del entonces Vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez, y al cual asistieron más de 1 500 esperantistas de unos 60 países; el 46o Congreso Internacional Juvenil (Playa Girón, 1990); varios festivales culturales, seminarios de Ciencia y Técnica, de profesores, entre otros.
KEA organiza cursos regulares en todas las provincias y por correspondencia para las personas que gustan de esta modalidad de estudio. En su sede nacional, la Asociación desarrolla seminarios, talleres y conferencias, en los que, además de cubanos, participan esperantistas extranjeros de visita en nuestro país. Entre el 21 y el 27 de marzo de 2004, KEA organizó el 6o Congreso Panamericano de Esperanto en el Centro Internacional de Prensa en Ciudad de La Habana, con la participación de más de 150 delegados, de ellos unos 100 esperantistas extranjeros.
Del 3 al 6 de marzo 2005, la Asociación Cubana de Esperanto celebró su 5o Congreso Nacional en la sede del Museo de las Ciencias Carlos J. Finlay, en La Habana Vieja. Actualmente el uso del idioma esperanto se incrementa en el territorio nacional: Radio Habana-Cuba continúa sus transmisiones dominicales, dirigidas a muchas regiones del mundo, y en su sitio WEB se mantiene una sección dedicada a los cinco héroes cubanos. La Agencia de Información Nacional (AIN), tiene al esperanto entre sus idiomas para la prestación de servicios noticiosos y la emisora provincial Radio Sancti Spíritus dispone de una versión en esperanto de su página WEB. En julio del 2008 se eligió a Cuba como sede del 95 Congreso Universal de Esperanto del año 2010.

LA  ESPERANTO-MOVADO  EN KUBO

Nacia Sidejo  -  KEA
La plej fruaj manifestiĝoj pri ekzisto de Esperanto, en Kubo, datiĝas de l ' komenco de 20 a jarcento. Ĝia enkonduko devenis de Hispanio, la estinta metropolo, kies kulturinfluo ankaŭ estis aktiva, malgraŭ la usona entrudiĝo kreskanta, en  la vivo de Kubanoj. Inter la unuaj propagandistoj de Esperanto en Kubo menciindas Fernando Ortiz, saĝa scienculo tre fama en diversaj fakoj. Dum  la  kvin jardekoj da duonkolonia  respubliko  Esperanto ĉiam estis konata de kelkaj Kubanoj. Lerninte ĝin aŭtodidakte, ili  korespondadis kun alilandanoj kaj eĉ publikigis ian bultenon. Sed post la venko de la revolucio vere komenciĝis en Kubo antaŭeniron de l '
E-Movado. Surbaze de tiuj esperantistaj grupoj disigitaj tra l ' provincaj, estis fondita Kuba Esperanto-Asocio (KEA) en Havano, junio 1979. Ĝi estas alligita al Ministerio pri Kulturo kaj ankaŭ  enestas la gravan aron
Ne Registaraj Organizoj (NRO-j). Krome KEA aniĝis en Universala Esperanto-Asocio (UEA)  en jaro 1983.
Kunordigo de KEA-laborado kun la ŝtataj instancoj havigis tre gravajn sukcesoj. Unue la eldonoj de valoraj titoloj, de Kubaj verkoj esperantigitaj, far Eldonejo José Martí en fremdaj lingvoj. Ili estas La Historio Absolvos min , de Fidel Castro, kaj Kuba Ŝtata Organizo, de Domingo García Cárdenas. Kelkaj porinfanaj rakontoj de José Martí ankaŭ aperis esperante broŝuritaj. Esperanto jam aŭdeblas el Kubo ekde septembro 1988, ĉiudimancxe, per elsendoj de radio-stacio nomata Radio Habana Cuba.
La plej grava atingo sendube estas la okazigo en Havano de la 75- a Universala Kongreso de Esperanto, dum la semajno 14-21 julio, 1990.

La 14an de Julio 1990. Surmurigita memortabulo ĉe la historia konstruaĵo de la lonja del Comercio –Havano, Kubo.
Al la solena malfermo ĉeestis Ĉefkomandanto Fidel Castro , Prezidanto de la Ŝtata kaj Ministrara  Konsilioj.
Ĉiuj kunsidoj okazis en la  Kongresa Palaco. Laux tradicia kutimo, por ĉi tiaj eventoj estas elektata iu eminentulo de la  respektiva lando, al  la honoriga posteno alta protektanto. Tial la organiza komisiono elektis D-ron Carlos Rafael Rodríguez , juristo, universitata profesoro kaj historiisto. Krome,ĉe Playa Girón ankaŭ kunsidis la 46-a  Kongreso de Tutmonda Esperantista  Junulara Organizo (TEJO).
KEA daŭrigas agadon. Ĝi partoprenas en la Internacia Libro- Foiro, ĉiujare en Havano, ekde la unua fojo, kaj tiamaniere enkondukas la lingvon ĉe la ĝenerala publiko. En la  komenco de jaro 2002 okazis la 4-a Nacia Kongreso de KEA, kun ĉeesto de eksterlandaj esperantistoj krom Kubanoj. La plej freŝa estas la Tutamerika Kongreso de Esperanto (TAKE)  en Havano de la 21 a ĝis la 27 a de marto , jaro 2004. Partoprenis Delegitoj de 21 landoj plus kelkaj el  Eŭropo. La Vicministro pri Kulturo, Ismael González, ĉeestis al tiu ĉi evento, nova pruvo  de la nuntempa graveco de la Internacia Lingvo Esperanto.

6-a Tutamerika Kongreso de    Esperanto TAKE  en  Kubo

Kvazaŭ esperplena mesaĝo kontraux  teroro kaj kontraŭ milito, kunvenis en Havano la 6-a Tutamerika Kongreso de Esperanto TAKE .Partoprenis Delegitoj el pluraj landoj kiuj  metis la tuton de iliaj solidaraj kaj amikaj sentoj super ĉiaj regionaj kriterioj. La  bonvenaj salutvortoj estis diritaj de Ismael González, vicministro pri kulturo. Li utiligis la vortojn por sciigi al la delegitoj, ke ilia restado en la insulo Kubo estas respektinda kaj admirinda, kaŭze de tiu amo kaj sindono per kio laboras ili, kaj samtempe li asertis, ke la esperantistoj povos konfidi je Kubaj aŭtoritatoj, pri ĉio rilata al  la konstanta disvolviĝo de tiu ĉi  porpaca lingvo internacia. Dum la solena malfermo, estis legita mensagxo al  la  Kongreso, Subskribita de Renato Corsetti, presidanto de Universala Esperanto-Asocio UEA. Prave li deklaris, ke Esperanto aperas kiel la plej justa solvo por  la problemoj de komunikado, inter la popoloj kaj la homoj de malsamaj  kulturoj. Dum la Kongresa semajno estis debatitaj tre interesaj temoj pri Esperanto kiaj la jenaj:  Perspektivoj por ĝia disvastigo tra la tuta Ameriko, la rolo de tiu ĉi lingvo por la kultura integriĝo en Ameriko kaj la stilo de prezentado al la publiko.

Metodaj Kursoj estas aranĝataj de KEA en ĉiuj  Provincoj kaj per Korespondado, por personoj kun intereso pri tiu ĉi lernomaniero. Ankaŭ en la Nacia Sidejo de KEA eblas partopreni en Simpozioj, Seminarioj aŭ Prelegoj, kie krom Kubanoj ĉeestas fremdaj esperantistoj, vizitantaj Kubon.

95 -a UNIVERSALA KONGRESO de Esperanto Havano, Kubo, 17 - 24 Julio 2010

Konstant adreso: Universala-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176.NL- 3015 BJ Rotterlando. Retadreso: Kongresoj@co.uea.org
TTT:http://www.uea.org/kongresoj/uk_2010.html
Kongresa Temo: La 95-a UK estos dediĉita al la Internacia Jaro de Interproksimigo de Kulturoj, proklamita de UN kaj Unesko.

Sección  informativa                            
          


Contacto: La Redakcio

Contacto: La Redakcio
Kuba Esperanto Asocio-Camagüey, Jorge Luis Santillán, Apartado postal: 2522 Camagüey, Cuba, C.P.: 70200, E-Mail: santillan.cuba@gmail.com, Contacta enviando un mensaje de texto al Móvil : 52768482. Podemos ayudarte.