2015/10/10

Boletín Esperanto-Español
La Eta Informilo
Antauxen,Kubo!
                                  ESPERANTO                                
Visite el Sitio en Internet:
Esperanto-noticias.Camagüey.cu
Esperanto – Español
La Eta Informilo  Antauxen,Kubo!

Esperanto-camagüey, Kubo
Elektronika Bulteno       Redaktoro:  L. Santillán
             
AMIKO LEGANTO,

Se nia laborado estis iel utila al vi, pro tio ni estos tre kontentaj, kaj samtempe ni pli bonfartos, por antaŭenigi nian bataladon favore al la diskonigo kaj plifortiko de Esperanto tra l ' mondo. Vere nin feliĉigas la deziroj niaj, por ke certe estu solvataj la lingvaj baroj kiuj ĝenas la homaron. Kaj krome, la serĉado de iu solvo al tia problemo estas lukto por justa kaj nobla afero, kaj do ni laboras cele de ties informado.
       
    KUBO , KARIBA TREZORO
   LA VOJO AL LA  NOVA MONDO

Estis la 28-a de oktobro jaro 1492, kaj tri karaveloj direktitaj de Kristoforo Kolumbo alvenis en la havenon Bariay. Ilia admiralo , mirigite pro la tuta ĉirkaŭo, pridiris: Tio ĉi estas la plej belega lando iam vidita de homaj okuloj ! Kolumbo nomis ĝin Juana, sed laux ties indiĝenoj la insulo nomiĝas Kubo, kaj fine la nomo restas tia ĝis la nuntempo. Kolumbo alvenis kredinte ke Kubo estis ja la kontinento serĉata laŭ siaj planoj, lando de spicoj. Vere,Kubo estas granda insulo,  aŭ eĉ pli ĝuste, insularo meze de la regiono kiu ekde la menciita okazintaĵo fariĝis por eŭropanoj la Vojo al Nova Mondo: Ameriko.

Esperanto
Kio ĝi estas?
Ĝi estas iu internacia lingvo, kreita por plifaciligi la interpopolan  komunikiĝon, surbaze de egaleco. Dum pli ol cent jaroj da


praktika uzo, Esperanto elmontras ke ĝi estas vivanta lingvo, kapabla esprimi tuton da nuancoj de homaj pensoj.

Neuxtrala
Esperanto neniel apartenas al iu ajn lando kun ambicioj submeti aliajn popolojn, sed al ĉiuj homoj parolantaj ĝin tra la tuta mondo. Pro tio Esperanto  neestas .la lingvo de ajna kulturo kun pretendoj anstataŭi la ceterajn kulturojn, sed ĝi konsistigas la lingvon tauĝan por alveno al ĉiuj kulturoj.

Facila
Pro ĝia simpla gramatiko, logika, sen ia escepto, pro ĝia regulo tre inĝenia por estigi multegon da kunmetitaj vortoj, el malmultaj vortoj, kaj pro ĝia karaktero internacia de l' vortaro, Esperanto estas lingvo lernofacila. Laŭ esploroj efektivigitaj, tia facileco estas dekoble pligranda kompare kun alia ajna lingvo.

ESPERANTO EN CAMAGUEY
Camagüey  estas la plej granda provinco en Kubo, laŭ la vidpunkto de ĝia teritorio. Ebena grundo karakterizas preskaŭ ties tutan pejzaĝon, faktoro influinta sur bredado de brutoj, depost la kolonia epoko. Kaj pri Esperanto, jen afero konata jam en Camagüey ekde la komenco de 20-a jarcento. La unua esperantisto alvenis tien cxi en 1904. Estis la hispano Ricardo Vicente, pastro kaj instruisto en Katolika  lernejo. En Hispanio mem li havigis al si la lingvon internacian kiel aŭtodidakto, kaj en Camagüey li fariĝis unua propagandisto. Longa estas la historio de la E-Movado en Camagüey, post la eniro de tiu ĉi pioniro.

DIFICULTADES  EN  EL
MOVIMIENTO  ESPERANTISTA
Aunque el Esperanto está vinculado, desde sus inicios, a la cultura, amistad, fraternidad y paz, sin embargo ese movimiento social, por su difusión y uso práctico, tuvo que afrontar ciertos obstáculos, ya surgidos desde su salida a la vida pública. Cuando Zamenhof publicó el primer folleto titulado Lengua Internacional , bajo el seudónimo de Doctor Esperanto, en julio del año 1887, tuvo antes que someterlo a la censura. En el imperio ruso de entonces, había innumerables funcionarios que se ocupaban sobre el contenido de toda clase de materiales para ser impresos, en diversas lenguas. A la obra de Zamenhof no pudieron oponerse, pues como se dijo, un proyecto de idioma artificial es asunto inofensivo. En Varsovia la capital de Polonia, Zamenhof lanzó en el mes de julio dos ediciones de su folleto: una en idioma Ruso y la otra en Polaco. Más tarde, a fines del año, fueron lanzadas otras dos, en los idiomas Francés y Alemán. De ese modo nació el movimiento esperantista, y Zamenhof ya, por ese folleto, renunció al derecho de autor sobre el idioma, declarando que: cada uno tiene pleno derecho a publicar en esta lengua todo libro que desee. El folleto se convirtió también en el primer libro de texto del idioma mismo, para todas las personas que lo leyeron. Ellas enseguida iniciaron relaciones amistosas con el autor y otras que lo aprendían, en el año 1889 Zamenhof publicó el primer directorio de mil nombres. Sin duda alguna esta fue la primera victoria sobre las dificultades, en la historia del esperanto. ¡ Desde tal empezó a vivir el  movimiento esperantista como una causa invencible !


 E-Mail: jorge.gon@nauta.cu                                                        En facebook: Santillán Esperanto


Ni atendas vian respondon. Dankon.
La Redakcio. ĝis…..

Contacto: La Redakcio

Contacto: La Redakcio
Kuba Esperanto Asocio-Camagüey, Jorge Luis Santillán, Apartado postal: 2522 Camagüey, Cuba, C.P.: 70200, E-Mail: santillan.cuba@gmail.com, Contacta enviando un mensaje de texto al Móvil : 52768482. Podemos ayudarte.