2016/11/25

esperanto.cu

                                                                       
Amiko Leganto:
 
Estu bonvenaj vi ĉiuj al: PUERTO PRÍNCIPE / esperanto.cu
  Ĉi-tie vi trovos ĝeneralan informaron ĝisdatan, pri Esperanto-movado en Kubo , nia historio, kulturo kaj la instruado de la lingvo Esperanto, krom aliaj temoj interesplenaj.

Se nia laborado estas iel utila al vi, nu, pro tio ni estos tre kontentaj, kaj samtempe ni pli bonfartos, por  antaŭenigi nian bataladon favore al la diskonigo kaj plifortigo de Esperanto tra  l´ mondo. Vere nin feliĉigas la deziroj niaj, por ke certe estu solvataj la lingvaj baroj kiuj ĝenas la homaron. Kaj krome, la serĉado de iu solvo al tia problemo estas lukto por justa kaj nobla afero, kaj do ni laboras cele de ties informado. Saluton!

La Redakcio

                                                  Dankon pro via vizito !LERNU ESPERANTON


KIO ĜI ESTAS?

Ĝi estas iu internacia lingvo, kreita por plifaciligi la interpopolan komunikiĝon, surbaze de egaleco. Dum pli ol cent jaroj da praktika uzo, Esperanto elmontras ke ĝi estas vivanta lingvo, kapabla esprimi tuton da nuancoj de homaj pensoj.

NEŬTRALA

Esperanto neniel apartenas al iu ajn lando kun ambicioj submeti aliajn popolojn, sed al ĉiuj homoj parolantaj ĝin tra la tuta mondo. Pro tio Esperanto ne estas la lingvo de ajna kulturo kun pretendoj anstataŭi la ceterajn kulturojn, sed ĝi konsistigas la lingvon taŭgan por alveno al ĉiuj kulturoj.

FACILA

Pro ĝia simpla gramatiko, logika, sen ia escepto; pro ĝia regulo tre inĝenia por estigi multegon da kunmetitaj vortoj, el malmultaj vortoj; kaj pro ĝia karaktero internacia de l´ vortaro, Esperanto estas lingvo lernofacila. Laŭ esploroj efektivigitaj, tia facileco estas dekoble pligranda kompare kun alia ajna lingvo.

KIEL LERNI?

En universitatoj de pluraj landoj ekzistas Esperanto-Katedroj. Ankaŭ  troviĝas lernolibroj en sennombraj lingvoj kiaj la hispana kaj la angla. Se vi deziras, vi povas lerni ĝin, pro tio de la relativa facileco por la pristudado. Egale ekzistas perkorespondaj kursoj kaj per Interreto, kvankam plej eble funkcias kursoj en via hejmurbo.
Kontakto: santillan.cuba@gmail.com
PUERTO PRÍNCIPE / esperanto.cu


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Contacto: La Redakcio

Contacto: La Redakcio
Kuba Esperanto Asocio-Camagüey, Jorge Luis Santillán, Apartado postal: 2522 Camagüey, Cuba, C.P.: 70200, E-Mail: santillan.cuba@gmail.com, Contacta enviando un mensaje de texto al Móvil : 52768482. Podemos ayudarte.