2016/11/22

Esperanto en Santa Clara


Sukcesa prezento de Esperanto en Santa Clara, Villa Clara
Projekto de la Estraro de KEA antaŭvidis prezenton de Esperanto antaŭ la jarfino en kelkaj teritorioj por reaktivigi la lokan agadon.
Aparte promesplenaj estis la vizitoj al Santa Clara, kie ni planis du prezentojn: la unua al interesitoj ĝenerale, la dua al studentoj kaj profesoroj en Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV). En Ciego de Ávila, nia estrarano Juan Ramón Rodríguez Gómez prezentos sian verkon El Esperanto en Cuba, vol. 1 (1904-1973), pri kio ni raportos poste.

Nia Delegito en Santa Clara, Eddy Machado Hernández, preparis bonan gazetaran komunikon pri nia vizito kun alvoko al partopreno en la prezento planita por la 9-a de novembro matene, kaj kontaktebloj por iamaj asocianoj kaj interesitoj eklerni Esperanton.

Intervjuo ĉe la loka radiostacio CMHW
Tuj post nia alveno al Santa Clara estis planita nia renkontiĝo kun ĵurnalistino de la loka radiostacio CMHW, tre aŭskultata en la tuta provinco.
La intervjuo, kiu fariĝis agrabla kaj interesa interparolo, igis la ĵurnalistinon inviti nin al tiam vive dissendata programo.
En la studio niaj intervjuantoj fariĝis eĉ pli vervaj ol ni mem kaj aperis multaj bonegaj argumentoj por la lernado de Esperanto, pri ĝia propedeŭtika valoro, aparte nun kiam universitataj studentoj devas kontentige ekzameniĝi pri la angla por ricevi sian diplomon, ktp. Entute aperis informoj pri Esperanto en tri radioprogramoj, inkluzive de kultura revuo dissendita en la posta mateno.


Prelego en Joven Club de Computación n-ro 1, Santa Clara
Partoprenis ankaŭ esperantistoj el Santo Domingo, kun nia komitatano José Luis Montes de Oca Cárdenas, estro de la tiea E-Grupo, kiu jam de multaj jaroj persone engaĝiĝis en la reaktivigo de la E-Grupo en Santa Clara. La prelego estis planita por la 9-a horo atm, kio por multaj el la partoprenintoj ne estis aparte taŭga. Sed tio okazis pro la disponebleco de la ejo, ekipita per la bezonataj teknikaĵoj. Calienes, Juan Ramón kaj Norberto prezentis la lingvon kaj la E-movadon al la ĉeestintoj, kiuj multe interesiĝis pri lernado. Eddy prizorgis la postajn kontaktojn.

Kunsido kun du lokaj E-kluboj
Post la prelego ni gastis ĉe lokaj esperantistoj por dividi spertojn, aŭskulti pri iliaj bezonoj kaj plani la manieron pli efike helpi ilin.
En festa estoso, ankaŭ pro la lunĉo kaj la vino per kiu ni tostis je la sano de E en la regiono, ni decidis pri kelkaj proponoj (instruista helpo por la E-kurso, internacia korespondado, altigo de la kvoto por partopreni en KERo 2017, i.a.).

Universidad Central Marta Abreu de las Villas (UCLV)
La kontakto kun du profesorinoj de la tiea Fakultato pri Filologio kiuj partoprenis la Simpozion novembre de 2015 antaŭ la 6-a Kongreso de KEA, ebligis organizi tiun ĉi eron de nia prelegvojaĝo.
Ni estis akceptitaj de la Dekanino, Vicdekanino kaj estroj de la fakoj Lingvistiko kaj Literaturo. Je la antaŭvidita horo en la prelegejo ne plu estis sidlokoj. Niaj gastigantoj kaj ni mem estis tre kontentaj pri la interesiĝo flanke de studentoj kaj profesoroj. Tre stimuliga estis la interŝanĝo fine de la prezento. Studentoj de Filologio kaj Lingvistiko kaj aliaj studantaj la Anglan starigis demandojn kaj argumentojn kiuj pliriĉigis nian prezenton. Baldaŭ komenciĝos tie la unua kurso por pofesoroj kaj alia por studentoj. Nova etapo en la instruado de E malfermiĝas.

Ĉu ni povos de nun kalkuli pri la unua Katedro pri Esperanto en Kuba Universitato?

Kontaktoj kaj konsiloj bonvenas!

Por : Alberto Calienes   /  Noviembre -2016

E-Informilo / Sección  informativa  / esperanto-notico.cu / Interreto – 2016

esperantosantillan@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.

Contacto: La Redakcio

Contacto: La Redakcio
Kuba Esperanto Asocio-Camagüey, Jorge Luis Santillán, Apartado postal: 2522 Camagüey, Cuba, C.P.: 70200, E-Mail: santillan.cuba@gmail.com, Contacta enviando un mensaje de texto al Móvil : 52768482. Podemos ayudarte.